bBOX Trasters, en compliment del que estableix la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, informa als usuaris de la pàgina web www.bboxtraster.com, que tots les dades personals que siguin recollits en la mateixa, seran emmagatzemades en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de bBOX Trasters

La recollida i emmagatzematge de les dades personals té com a finalitat exclusiva facilitar informació sobre la companyia, de les diverses promocions que puguin interessar als nostres usuaris, l’enviament de comunicacions comercials quan així ho consenti l’usuari, i el manteniment de la relació contractual si és el cas.

bBOX Trasters, té implantades totes les mesures de seguretat exigides pel RD 1720/2007, per tal de garantir la confidencialitat absoluta en l’emmagatzematge i tractament de les dades personals, així com evitar accessos per part de tercers no autoritzats. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment i de forma gratuïta enviant un correu electrònic a l’adreça info@bboxtrasters.com o enviant una carta a la següent adreça: Carrer de Marconi, 23 – 08210 Barberà del Vallès, Barcelona.